INNOVATION TALENTS


Commitees of Experts


Chairman

Academician Cheng Huiming

Researcher at the Institute of Metals, Chinese Academy of Sciences

Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences

Director of the Institute of Carbon Neutral Technology

Vice-Chairman

Academician Xue Qunji

Director of the Science and Technology Committee of Ningbo Institute of Materials, Chinese Academy of Sciences

Academician Tu Hailing

Honorary President of Beijing Nonferrous Metals Research Institute

Cui Ping

Director of Yongjiang Laboratory

Huang Zhengren

Director of Ningbo Institute of Materials, Chinese Academy of Sciences

Li Yichun

Chairman of China Graphene Industry Technology Innovation Strategic Alliance

Expert Committee

Academician Chen Xiangbao

Academician Ding Wenjiang

Academician Xie Yi

Academician Li Hejun

Academician Yang Weimin

Academician Zhao Dongyuan

Academician Liu Yunqi

Academician Zhao Yuliang

Academician Chen Jun

Academician Peng Lianmao

Academician Zhu Meifang

Feng Guanping

Xie Xiaoming

Liu Qing

Han Gaorong

Xu Jian

Wei Fei

Yang Junhe

Kang Feiyu

Chen Hongjun

Xiao Jinsong

Wei Dongyuan

Chen Yan

Song Xibin